Welkom bij Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten > Unieke samenwerking onderwijs Voorne-Putten en Rozenburg

Basisscholen slaan de handen in één voor steengoed onderwijs voor alle kinderen

Met ingang van het nieuwe schooljaar werken alle basisscholen in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard-kernen, Rozenburg en Westvoorne samen vanuit één organisatie, Onderwijsgroep EduMare. EduMare is een samenwerkingsbestuur en het resultaat van een unieke samenwerking die heeft geleid tot een intensief fusieproces, waaraan toezichthouders, bestuurders, directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders, medezeggenschapsraden en gemeenten hebben bijgedragen.

Steengoed onderwijs
Het proces startte in 2018 met een intentieverklaring van de 31 directeuren, waarin zij nadrukkelijk opriepen tot een verdergaande samenwerking ter verbetering van het onderwijs op Voorne Putten en in Rozenburg. Geen concurrentie, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor steengoed onderwijs voor alle kinderen. De directeuren wilden de ruimte hebben voor een vrij verkeer van kennis en kunde, leerlingen en personeel om onderwijskansen beter te kunnen benutten. “Met de uitdagingen waar het onderwijs voor staat, denk alleen al aan het leerkrachtentekort en de zorgen rondom het leesonderwijs (bijna een kwart van de 15-jarigen in ons land is laaggeletterd) kun je niet anders dan de krachten bundelen,” stellen twee van de schooldirecteuren Dick van Rijs en Sylvain Bogerd. Carin de Koning voegt daaraan toe: “Deze samenwerking is een win-win voor iedereen en daar profiteren kinderen van!”

Iedere school heeft eigen karakter en identiteit
De 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs in de regio, werken weliswaar samen als herkenbaar deel van een groter geheel, maar behouden de christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit. Ook is er een breed palet aan onderwijsconcepten, zodat er voor elk kind een passende plek te vinden is. Bestuurder Henk de Kock merkt op: “Tijdens de informatieavonden voor ouders ervaarden we veel steun voor de ingezette koers, waarbij ouders wel aangaven dat behoud van de identiteit – zowel onderwijskundig als levensbeschouwelijk- een belangrijk aspect was. Ouders willen wat te kiezen hebben.”

Corona-crisis
De kracht van de samenwerking werd al duidelijk zichtbaar tijdens de recente Corona-crisis. Binnen twee dagen na de lock-down in maart waren de scholen overgeschakeld op onderwijs-op-afstand en in contact met alle kinderen. Niet alleen werd er tussen de scholen onderling intensief samengewerkt, ook de samenwerking met de kinderopvang, gemeente en ouders verliep zoals van een samenwerkingsbestuur verwacht mag worden.

Leerlingen krijgen een stem
Omdat kinderen als geen ander kunnen aangeven waar kansen liggen, krijgen zij een stem binnen het beleid van EduMare. Er wordt jaarlijks een leerlingencongres georganiseerd, waarin kinderen uit de leerlingenraden van de scholen meepraten over onderwerpen die het onderwijs en daarmee ook de wereld een beetje beter kunnen maken. Tijdens het 1e leerlingencongres dachten kinderen mee over het thema samenwerken, onder andere hoe scholen dat in dezelfde buurt meer kunnen doen.

Welkom voor ruim 7000 leerlingen
Een samenwerking van deze omvang is vrij uniek in ons land. “Vooral uniek vanwege de gedeelde visie vanuit bestuur en directeuren dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen in onze regio,” vertelt bestuursvoorzitter Ingrid van Doesburg. “Dat sterke draagvlak vanuit de directeuren en hun enorme inzet om dit proces te laten slagen, maakt dat we ongelooflijk trots zijn op onze nieuwe organisatie en staan te popelen om na de zomer te starten als EduMare.”
Voor leerlingen en leerkrachten vinden er geen direct grote zichtbare veranderingen plaats. Na de afsluiting van een uitzonderlijk en hectisch schooljaar volgt eerst een welverdiende zomervakantie voor allen. De 700 onderwijsprofessionals van EduMare verheugen zich er echter nu alweer op om alle 7000 kinderen na de vakantie weer welkom te heten op hun vertrouwde school.