BASISSCHOOL DE ZEEWINDE

zoekt een directeur m/v

Een krachtige leider die samen met het team de leerlingen laat schitteren.

Onze toekomstige directeur:

  • is een verbinder en (proactieve) communicator pur sang. Hij/Zij schept plezier in het creëren van een gemeenschap die op een positieve wijze betrokken is in en rond de school. Daarbij weet hij/zij de juiste balans tussen focus in- en extern te creëren;
  • scherpt, met het team, de vastgestelde visie en identiteit verder aan; creëert helderheid en kweekt commitment over zowel de implementatie daarvan als over de verdeling van taken en rollen;
  • bouwt, met alle (interne) betrokkenen, aan een professioneel leerklimaat waar iedereen (leerlingen, ouders, personeel) zich thuis voelt. Het professioneel leerklimaat is primair gericht op het verder verhogen van de onderwijskwaliteit en op het welzijn van de leerling;
  • investeert op resultaatgerichte, coachende wijze in de verdere (professionele) ontwikkeling van het team en bouwt daarmee aan een professionele cultuur en aan een toekomstbestendig, betrokken team;
  • brengt focus aan, schept heldere kaders (onder andere teamdoelen, feedback cultuur), rust en ruimte, ook voor toekomstige uitdagingen;
  • heeft plezier in en ervaring met het leidinggegeven aan (post fusie) verandertrajecten, waarbij hij/zij proactief communiceert en benaderbaar is voor alle betrokkenen, en is in staat effectief om te gaan met weerstand.

Wat bieden wij?

  • Een samenwerkingsschool met circa 350 leerlingen die per 1 augustus 2018 is ontstaan uit de samenvoeging van oecomenische basisschool Baron de Vos van Steenwijck en openbare basisschool Remix. Een nieuwe samenwerkingsschool, een nieuwe naam: De Zeewinde.
  • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van de stichting en samenwerkende schoolbesturen.
  • Een salaris dat in overeenstemming is met de zwaarte van de functie en van de opdracht.

Belangstelling?

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie, download je het uitgebreide functieprofiel door op de download knop hiernaast te klikken.
Voor vragen kun je terecht bij mevrouw Ingrid van Doesburg (voorzitter College van Bestuur), te bereiken via 0181 – 391044.
We zien je sollicitatie graag tegemoet vóór 17 januari 2019. Deze kun je richten t.a.v. de HRM-afdeling en per e-mail sturen naar: contact@hrm-onderwijsvpr.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 4 van 2019.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.