BASISSCHOLEN
MEESTER EEUWOUT en GEUZENSCHIP

zoeken een directeur m/v

Vanwege de voorgenomen fusie per 1 augustus 2020 van OBS Meester Eeuwout en CBS Geuzenschip in Brielle is het bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten op zoek naar een daadkrachtige, betrokken, communicatieve, koersvaste

DIRECTEUR
Verbinder van meer dan de som der delen.

Onze toekomstige directeur:

 • is in staat toegewijde, deskundige teams te binden en boeien;
 • geeft ruimte maar blijft koersvast en kan knopen doorhakken;
 • scherpt de vast te stellen visie en identiteit verder aan;
 • zorgt voor een transparant implementatieplan, inclusief resultaatsafspraken en  verdeling van taken en rollen;
 • bouwt, met alle (interne) betrokkenen, aan een professioneel leerklimaat waar  iedereen (leerlingen, ouders, personeel) zich veilig en vertrouwd voelt;
 • investeert op betrokken, resultaatgerichte en inclusieve wijze in de ontwikkeling  van een lerende organisatie: gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leeromgeving,  schoolontwikkeling en impact, waarbij collegiale consultatie bijdraagt aan de kennis-  en teamontwikkeling;
 • verhoogt de organisatiegraad, met bijzondere aandacht voor wederzijdse communicatie en input, transparantie en het nakomen van gemaakte afspraken; vervult op deze onderwerp en een voorbeeldrol;
 • creëert een inclusieve cultuur waarbij de diverse persoonlijkheden zich gehoord,  gezien en gewaardeerd voelen en weten.

Wat bieden wij?

 • Een samenwerkingsschool met circa 280 leerlingen die per 1 augustus 2020 zal ontstaan uit de samenvoeging van christelijke basisschool Geuzenschip en openbare basisschool  Meester Eeuwout, beide gelegen in de binnenstad van Brielle.
 • Een aanstelling per 1 augustus 2019 voorafgaand aan de toekomstige samenvoeging  om gezamenlijk een goede basis neer te zetten.
 • Een salaris conform CAO PO met een passende inschaling behorende bij de opdracht en grootte van de gefuseerde school.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst  van de onderwijsgroep en samenwerkende schoolbesturen.

Belangstelling?

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie, download je het uitgebreide functieprofiel in pdf-format, door op de download knop hiernaast te klikken.
Je sollicitatie kun je vóór 8 juni 2019 per e-mail versturen aan de heer R. du Burck, HRM-adviseur via: contact@hrm-onderwijsvpr.nl